Μουσείο/ Αρχείο Καβάφη στην Πλάκα

Ξένια Κωνσταντοπούλου- Τσιμπουκτζογλου

1.5.2024