Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών θεσπίζει το Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας IN SITU. Ένα σημαντικό έργο παρακαταθήκης, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γύρω από τις κρίσιμες θεματικές «Περιβάλλον – Υγεία» και «Πολιτισμός – Πολιτιστική Πολιτική», που απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής, με διδασκαλίες που θα πραγματοποιούνται επί  του πεδίου, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους της πόλης. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 20 Μαρτίου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στόχος του φορέα είναι να καλλιεργήσει την ελεύθερη σκέψη και να παρέχει επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου σε κάθε ενδιαφερόμενο/η ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου μέσα από μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία. Εκτενής ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτή εκδήλωση OPEN DAY, στις 16 Ιανουαρίου 2023, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές εδώ, και θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαρτίου.

Το Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU θα λειτουργήσει με δυο κύκλους σπουδών. Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΠΕ συμμετέχουν μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΕΚΠΑ και του ΠΑΔΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, ο Δήμος Ελευσίνας και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι ο κος Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής, του Παν/μιου Πατρών. Στις εκπαιδευτικές ενότητες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς φορείς, στελέχη θεσμικών φορέων και ομάδων κοινωνικής ευαισθητοποίησης, καθώς  και  μέλη της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Θριάσιου πεδίου.

Οι κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας  IN SITU καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευόμενων. Μετά από ορισμένα κοινά εισαγωγικά μαθήματα, οι δυο κύκλοι μαθημάτων «Πολιτισμός – Πολιτιστική Πολιτική» και «Περιβάλλον – Υγεία» θα διεξάγονται ανεξάρτητα ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές  μονάδες, και θα συναντιούνται σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε δυο τρίμηνες ενότητες, την Ανοιξη και το Φθινόπωρο. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα αποτελείται από εβδομαδιαία 4ωρα μαθήματα στη διάρκεια των έξι μηνών εκπαίδευσης και θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος, πολλές εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, στους τόπους αναφοράς των μαθησιακών ενοτήτων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Η IN SITU εκπαιδευτική διαδικασία προαπαιτεί διαδραστικότητα μεταξύ του Τόπου, των εκπαιδευτών/συντονιστών και των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν την εμπειρία, τα ακούσματα, τις δεξιότητες και την αγάπη για τον τόπο τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, πολλαπλασιάζοντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν πρωτότυπες, ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα διεξαχθούν σε συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα παραδοθούν στην πόλη, τους κατοίκους και τις δημοτικές Αρχές ως σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη, που θα παράξει σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν τα «Ανοικτά Εκπαιδευτικά Συμβούλια», μια καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία, που θα δώσει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να παρουσιάσουν, να συζητήσουν  και να υπερασπιστούν τις προτάσεις τους με τους κατοίκους, τους οικονομικούς παράγοντες και τις αρχές της πόλης της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 100 άτομα
Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και μετά από αξιολόγηση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εγγραφές εδώ από τις 16 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες: free.uni.insitu@2023eleusis.eu

Ανοιχτή Ημερίδα Ενημέρωσης | OPEN DAY
16 Ιανουαρίου | Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας 
18.00
Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα

Χαιρετισμοί

Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής, 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

«Με αφορμή τις λατρείες της Ελευσίνας: οι θρησκείες ως όχημα συνομιλίας με την επίγεια πραγματικότητα και το επέκεινα»
Μαρία Ευθυμίου, Ιστορικός, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

«Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους: πως η φύση μπορεί να αναδεικνύεται και να προστατεύεται»
Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας επιτροπής του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου N. Διομήδους

«Το φυσικό κεφάλαιο και οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας: συνύπαρξη διαχειριστικής και αναπτυξιακής διάστασης»
Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας IN SITU»

  • Σύντομη περιγραφή των δυο βασικών θεματικών ενοτήτων
  • Αναλυτική Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  • Αναφορά των διδασκόντων
  • Σε ποιους απευθύνεται
  • Πιστοποίηση
  • Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας και τρόπου χρήσης

Αθηνά Μαυρίδου, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Περιβαλοντικής Μικροβιολογίας, ΠΑΔΑ
Σοφία Ριζοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

12.1.2023