Ν. Ταγαράς: Στο Βόρειο Αιγαίο η πρώτη έγκριση για Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Την πρώτη περιβαλλοντική έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) έχει στα «χέρια» της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά από αξιολόγηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΝ, πρωτοπορώντας στη διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η μελέτη, η οποία θέτει συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προσαρμογή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην κλιματική αλλαγή, ήρθε ύστερα από κοινή απόφαση του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου.

Πρόκειται για την πρώτη περιβαλλοντική έγκριση ΠεΣΚΑ που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΝ και τα συναρμόδια υπουργεία και στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή όλης της επικράτειας.

Ειδικότερα, οι τομείς για τους οποίους προτείνονται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αφορούν: Στην ορθή διαχείριση των υδάτων και των δασών, στη θωράκιση της βιοποικιλότητας και των υγροτόπων, στη μείωση των αναγκών των κτιρίων για ενέργεια και στην αύξηση της αντοχής τους σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, στη διασφάλιση της ευστάθειας της ηλεκτροδότησης, στην προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων, στις μεταφορές, τον τουρισμό, τη γεωργία, στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και φυσικά στην ανθρώπινη υγεία.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, «η σημαντικότητα της περιβαλλοντικής έγκρισης του ΠεΣΚΑ Βορείου Αιγαίου έγκειται στο ότι αναδεικνύονται οι δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για να προσαρμοστεί η συγκεκριμένη Περιφέρεια στις επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Νήσων Αιγαίου και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ενώ άλλα είναι ήδη ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είτε στο αντίστοιχο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα».

«Το ΥΠΕΝ και συνολικά η κυβέρνηση καθοδηγεί και επικουρεί τις περιφέρειες όλης της χώρας ώστε να αποκτήσουν συνεκτικά, ολιστικά σχέδια για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Η περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Βορείου Αιγαίου είναι η πρώτη και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες και για τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, τονίζοντας ότι, «αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας να θωρακίσουμε τους πολίτες και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής/κρίσης που κλιμακώνονται».

5.3.2022