Ξεκινάει το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προβολή και ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής

Με βασικούς άξονες την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μπαίνει σε εφαρμογή το στρατηγικό σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ,

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και την εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών των αναδόχων του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας. Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα Τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλος, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού Αθ. Κολυβά, η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα και ο τεχνικός σύμβουλος Δ. Μπιμπίκος.

Ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος στις βασικές αρχές που θα υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας, εστίασε στην ανάγκη ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, όπως είναι το φυσικό της κάλλος και η ιστορία της, στη διαμόρφωση νέων συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων, στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων προβολής, στην ανάπτυξη των θεματικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού κλπ. «Στόχος μας είναι να αναδειχθεί η ιδιαίτερη τουριστική αξία της Αττικής μας», τόνισε ο κ. Πατούλης υπενθυμίζοντας τις σχετικές στρατηγικές κινήσεις που έγιναν στη διάρκεια της θητείας του, όπως κι αυτές για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. «Εκτός από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις, προωθήσαμε την τόνωση της διαφημιστικής καμπάνιας, με στόχευση σε ειδικές ομάδες και την προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων όλο το χρόνο. Επιπλέον, στις προτεραιότητές μας παραμένουν η ενίσχυση του τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Αττική, όπως και η ανάπτυξη άλλων θεματικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο γαστρονομικός, ο θαλάσσιος και ο οινοτουρισμός», επισήμανε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης.

Ειδικότερα το έργο, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων τουριστικής προβολής και τουριστικής ανάπτυξης, θα υλοποιηθεί από την επιτελική Διεύθυνση Τουρισμού της περιφέρειας με βασικές συνιστώσες τις εξής:

  • Την αναπροσαρμογή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης των τουριστικών πόρων.
  • Το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στα πρότυπα του νέου μοντέλου ανάπτυξης, που δίνει προτεραιότητα στην ευελιξία, στην ασφάλεια των ταξιδιωτών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων (φυσικά φαινόμενα, δημόσιας υγείας κ.λπ.), στην εισαγωγή καινοτομίας και των νέων τάσεων που κυριαρχούν στο διεθνή τουρισμό, στην αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης.
  • Την ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας της έννοιας της βιωσιμότητας του τουρισμού και των συνδεδεμένων με αυτόν δραστηριοτήτων (μεταφορές, logistics, πολιτισμός, αναψυχή, διατροφή, βιωματικές εμπειρίες κ.λπ.) και την εναρμόνιση με τις αρχές και προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τη διασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας της στρατηγικής ανάδειξης των δύο διακριτών τουριστικών χαρτοφυλακίων ταξιδιωτικών εμπειριών, το γεωγραφικό και το θεματικό, που θα αποτελούν υποσύνολα προορισμών και τουριστικών προϊόντων και συγκεκριμένα:
  • ως προς την τουριστική προβολή, στην εστίαση των πόρων της περιφέρειας στις πιο ελκυστικές και ώριμες τουριστικές αγορές, ώστε να επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Αττικής από τις προτεινόμενες ενέργειες τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
  • ως προς την τουριστική ανάπτυξη, στην εστίαση των πόρων στην ανάπτυξη των θεματικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας.
  • Τη βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων της Αττικής, ιδίως ως προς την εποχικότητα και την συστηματική αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των επισκεπτών της αλλά και την προσέλκυση νέων τύπων επισκεπτών, με κατάλληλες στοχεύσεις μιας αποτελεσματικής καμπάνιας σε αγορές-στόχους.

Αναλυτικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνει ως προς το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων είναι: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά το πρότυπο του αντίστοιχου στο υπουργείο Τουρισμού και των προδιαγραφών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ανάπτυξη και ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού στη βάση της μελέτης: «Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης Θεματικών Μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής». Διενέργεια Μελέτης για την χαρτογράφηση σημείων ενδιαφέροντος της Αττικής και διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών.

Στις δράσεις για την τουριστική προβολή περιλαμβάνονται: Η συμμετοχή της περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές και στοχευμένες διοργανώσεις – παρουσιάσεις τουριστικών προορισμών με επαγγελματικές συναντήσεις και τουριστικούς επαγγελματίες. Η διοργάνωση από την Περιφέρεια Αττικής στοχευμένων ημερίδων – παρουσιάσεων για την τουριστική προβολή και ταξιδιών εξοικείωσης τουριστικών δημοσιογράφων και επαγγελματιών. Η δημιουργία και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού-οπτικοακουστικού υλικού.

Τέλος στο σχέδιο προβλέπεται επίσης η δημιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ανάλογες ενέργειες διαφήμισης.

23.2.2022