Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων: Το Συμβούλιο υιοθετεί νέο νόμο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους

Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς που παρέχουν περιστασιακές υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρώπη, σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση των κανόνων του 2006 για τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης στον τομέα της περιστασιακής μεταφοράς επιβατών .

Είμαστε περήφανοι που επιτύχαμε μια τόσο γρήγορη συμφωνία με το Κοινοβούλιο σε αυτόν τον σημαντικό φάκελο. Οι νέοι κανόνες για ελάχιστα διαλείμματα και ξεκούραση θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς λεωφορείων και θα εγγυηθούν καλύτερες υπηρεσίες για τουριστικά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη.

Georges Gilkinet, Βέλγος υπουργός κινητικότητας

Η αναθεωρημένη νομοθεσία αποτελείται από στοχευμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό του 2006 με στόχο να εισαγάγει μια ορισμένη ευελιξία , κατά παρέκκλιση και κατά την κρίση του οδηγού, στις διατάξεις για τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης για επαγγελματίες οδηγούς που ασχολούνται με περιστασιακές μεταφορές επιβατών, όπως π.χ. τουριστικά λεωφορεία .

Ως εκ τούτου, ο αναθεωρημένος νόμος στοχεύει στην καλύτερη προσαρμογή αυτού του τομέα στον συγκεκριμένο ρυθμό εργασίας του και στη διασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών. Ωστόσο, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τους μέγιστους χρόνους οδήγησης ή τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για τους εν λόγω επαγγελματίες οδηγούς.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση, το κείμενο του αναθεωρημένου κανονισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.

Γενικές πληροφορίες

Κατά την υιοθέτηση του «Πακέτο κινητικότητας I» το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την καταλληλότητα των κανόνων για τους χρόνους οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης για οδηγούς που εκτελούν περιστασιακές οδικές μεταφορές επιβατών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006). Παρά τις αντικειμενικές διαφορές στο εργασιακό περιβάλλον, οι κοινωνικές διατάξεις που εγκρίθηκαν το 2020 δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, ούτε μεταξύ τακτικών και περιστασιακών γραμμών. Ειδικοί κανόνες για τις υπηρεσίες επιβατών εισήχθησαν από το Συμβούλιο το 1985, αλλά αργότερα καταργήθηκαν το 2006 και μόνο εν μέρει επανεισαχθούν το 2009 (για τις διεθνείς περιστασιακές υπηρεσίες επιβατών). Η πρόταση για αναθεώρηση υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 24 Μαΐου 2023 και το πεδίο εφαρμογής της περιοριζόταν στις εθνικές και διεθνείς περιστασιακές υπηρεσίες επιβατών, οι οποίες είναι οι πιο σχετικές με τον τουρισμό. Ο αναθεωρημένος κανονισμός αφορά περίπου το 3% της μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία σε επίπεδο ΕΕ. Η κ. Henna Virkunnen (EPP/FI) ήταν η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτόν τον φάκελο και επετεύχθη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2024.

12.4.2024