Οι δήμοι Εορδαίας και Γρεβενών επιλέχτηκαν για παροχή τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Οι δήμοι Εορδαίας και Γρεβενών είναι μεταξύ των πενήντα ενός δήμων στην Ευρώπη, μαζί με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δ. Μακεδονίας, επιλέχθηκαν για να λάβουν τεχνική βοήθεια, για την καταγραφή και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,  για την ανάπτυξη δράσεων κατά του φαινομένου, με την υποστήριξη  εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Εορδαίας, η επιλογή έγινε ύστερα από αίτηση στη δεύτερη πρόσκληση του Συμβουλευτικού Κόμβου για την Ενεργειακή φτώχεια ενώ η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας δρομολογήθηκε από το Συμβουλευτικό Κόσμος, κορυφαία πρωτοβουλία της ΕΕ που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου..

Ήδη ο Δήμος Εορδαίας ξεκίνησε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Κόμβο για την Ενεργειακή φτώχεια και τους εμπειρογνώμονες από το ΙΝΖΕΒ ΑΜΚΕ καταρτίζοντας σχέδιο που περιγράφει τις δραστηριότητες για τη διάγνωση της ενεργειακής φτώχειας στο δήμο και τα αποτελέσματα, που θα προκύψουν μέσω Ερωτηματολογίου, θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή δράσεων για τις ομάδες που επηρεάζονται από την ενεργειακή φτώχεια.

26,4.2024