Ουκρανία: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα παράνομα ψευδή «δημοψηφίσματα»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα παράνομα ψευδή «δημοψηφίσματα» που διεξάγονται σε περιοχές των περιοχών Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας που σήμερα και εν μέρει κατέχονται από τη Ρωσία. Η ΕΕ δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει αυτά τα παράνομα «δημοψηφίσματα» και την παραποιημένη έκβασή τους, ούτε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με βάση αυτό το αποτέλεσμα, και προτρέπει όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να κάνουν το ίδιο. Με τη διοργάνωση αυτών των παράνομων εικονικών «δημοψηφισμάτων», η Ρωσία στοχεύει να αλλάξει δια της βίας τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας, γεγονός που συνιστά σαφή και σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η έκβασή τους είναι άκυρη και δεν μπορεί να παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.

Τα παράνομα εικονικά «δημοψηφίσματα» της Ρωσίας δεν έχουν καμία νομιμότητα και παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας. Διεξήχθησαν ενώ η Ρωσία διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και στοχεύει στην προσάρτηση από τη Ρωσία των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας. Παραβιάζουν το Σύνταγμα της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τα παράνομα εικονικά «δημοψηφίσματα» της Ρωσίας στην Ουκρανία έλαβαν χώρα εν μέσω εκτεταμένων και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και εκφοβισμού Ουκρανών πολιτών από τη Ρωσία και τις παράνομα διορισμένες αρχές της στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Επομένως, αυτές οι παράνομες «ψηφοφορίες», που διεξάγονται υπό πίεση και βιαστικά, δεν αντιπροσωπεύουν την έκφραση της ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας. Η ΕΕ επαινεί το θάρρος των κατοίκων της Ουκρανίας που αντιτάχθηκαν στα «δημοψηφίσματα» και συνεχίζουν να αντιστέκονται στη ρωσική κατοχή.

Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση αυτών των παράνομων εικονικών «δημοψηφισμάτων» καθώς και όσοι είναι υπεύθυνοι για άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία θα λογοδοτήσουν. Ως προς αυτό, θα επιβληθούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ παραμένει αταλάντευτη στην υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και απαιτεί από τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως, πλήρως και άνευ όρων όλα τα στρατεύματα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της επικράτειάς της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουκρανίας για τον σκοπό αυτό, όσο χρειαστεί.

29.9.2022