Ουκρανία: Το Συμβούλιο εγκρίνει ανανέωση της προσωρινής ελευθέρωσης του εμπορίου και άλλων εμπορικών παραχωρήσεων

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό που ανανεώνει την αναστολή όλων των τελωνειακών δασμών, ποσοστώσεων και μέτρων εμπορικής άμυνας στις ουκρανικές εξαγωγές προς την ΕΕ για ένα ακόμη έτος, έως τον Ιούνιο του 2024.

Με την ανανέωση αυτών των μέτρων, η ΕΕ συνεχίζει να επιδεικνύει την ακλόνητη πολιτική και οικονομική της υποστήριξη στην Ουκρανία , η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας.

Τα μέτρα θα βοηθήσουν την Ουκρανία να διατηρήσει τη σταθερότητα των εμπορικών της σχέσεων με την ΕΕ και να διατηρήσει την οικονομία της υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

Σε συνδυασμό με εκτεταμένη στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη, αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει την Ουκρανία στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψή της.

Johan Forssell
Ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Τα ανανεωμένα Αυτόνομα Εμπορικά Μέτρα θα στηρίξουν απερίφραστα την Ουκρανία και ταυτόχρονα παρέχουν στην ΕΕ έναν τρόπο προστασίας, εάν χρειαστεί, της εσωτερικής αγοράς από τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων.
Johan Forssell, Υπουργός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Σουηδίας

Ο κανονισμός που εκδόθηκε σήμερα θα ισχύει για περίοδο ενός έτους και αφορά τα εξής:

  • όλους τους εκκρεμείς τελωνειακούς δασμούς βάσει του τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για τη δημιουργία μιας βαθιάς και συνολικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Αυτό αφορά δύο κατηγορίες προϊόντων: τα φρούτα και τα λαχανικά που υπόκεινται στο σύστημα τιμών εισόδου και τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπόκεινται σε δασμολογικές ποσοστώσεις
  • την είσπραξη των δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καταγωγής Ουκρανίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
  • την εφαρμογή των κοινών κανόνων για τις εισαγωγές (διασφαλίσεις) όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ουκρανίας

Τα μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου λαμβάνονται σύμφωνα με τη δέσμευση του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης (DCFTA), η οποία κατοχυρώνει ως βασικό στοιχείο της συμφωνίας την προώθηση του σεβασμού των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της ανεξαρτησίας .

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την ανανέωση της προσωρινής απελευθέρωσης του εμπορίου που συμπληρώνει τις εμπορικές παραχωρήσεις που ισχύουν για τα ουκρανικά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου , στις 23 Φεβρουαρίου 2023.

Στις 28 Απριλίου, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων επιβεβαίωσε ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 9 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες.

Τώρα που ο κανονισμός εγκρίθηκε, θα υπογραφεί από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, πριν τεθεί σε ισχύ στις 6 Ιουνίου .

25.5.2023