Ο υψηλός πληθωρισμός τινάζει τις οικονομίες των κρατών της ΕΕ.

 

 

Κωνσταντίνος  Μαργαρίτης

Η καθημερινότητα των πολιτών δοκιμάζεται έντονα  με τις νέες αυξήσεις που γίνονται σε όλα τα προϊόντα. Ο πρωτογενής τομέας σχεδόν εξαφανισμένος και οι ουσιαστικές πολιτικές για την γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία απουσιάζουν.

Οι χρηματοδοτήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, αν δεν αξιοποιηθούν σωστά. Απαιτείται σχεδιασμός που θα ενισχύει τον έλληνα αγρότη και θα δίνει κίνητρα στη νέα γενιά να ασχοληθεί με τη Γή! 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι επιτακτική ανάγκη. Ανάμεσα στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κατώτατο μισθό κάτω από τα 1.000 ευρώ βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

 Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, προτού αφαιρεθούν τυχόν φόροι-εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και παίρνοντας το άθροισμα των 14 μισθών δια του 12, σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στα 774 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022. 

 

Οι υπόλοιπες χώρες με κατώτατο μισθό κάτω των 1.000 ευρώ είναι: 

 • Βουλγαρία με 332 ευρώ
 • Λετονία με 500 ευρώ 
 • ​Ρουμανία με 515 ευρώ 
 • Ουγγαρία με 542 ευρώ 
 • Κροατία με 624 ευρώ 
 • Σλοβακία με 646 ευρώ 
 • Τσεχία με 652 ευρώ 
 • Εσθονία με 654 ευρώ 
 • Πολωνία με 655 ευρώ 
 • Λιθουανία με 730 ευρώ 
 • Μάλτα με 792 ευρώ 
 • Πορτογαλία με 823 ευρώ 

 

Στον αντίποδα, υπάρχουν έξι χώρες με κατώτατο μισθό πάνω από 1.000 και δύο των οποίων οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν λίγο πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Έτσι, στη Σλοβενία ​​ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.074 ευρώ, στην  Ισπανία στα 1.126 ευρώ, ενώ οι χώρες με μισθό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα είναι οι εξής: 

 • Γαλλία  με 1.603 ευρω
 • Γερμανία με 1.621 ευρω
 • Βέλγιο με 1.658 ευρω
 • Ολλανδία με 1.725 ευρω
 • Ιρλανδία με 1.775 ευρω
 • Λουξεμβούργο με 2.257 ευρω

Να σημειωθεί ότι από την κατάταξη εξαιρούνται η Δανία, η Ιταλία η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς σε αυτές τις χώρες δεν εφαρμόζεται ο κατώτατος μισθός.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  εξέφρασε ανησυχίες για τον υψηλό και άνισο πληθωρισμό στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ΕΚΤ να αποφύγει τις βεβιασμένες αυξήσεις επιτοκίων ή τον περιορισμό της αγοράς επενδυτικών προϊόντων.
Σε συνέχεια της συζήτησης  με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κα Christine Lagarde, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας τη θέση της ίδιας της Τράπεζας ότι η πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, ζητά η νομισματική πολιτική να παραμείνει προσηλωμένη στην ασφαλή καθοδήγηση της οικονομίας για έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας. 

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης κάποια ανησυχία για την αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού, η οποία αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους εξασθένησης της ανάκαμψης και παρουσιάζει ένα σύνθετο πρόβλημα, με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται στα διάφορα κράτη μέλη από 3,3% έως 12,2%. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός αυτός μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας. Σημειώνει ωστόσο, ότι τα εν λόγω ομόλογα εξακολουθούν να μην είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα (PSPP), παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί και καλεί την ΕΚΤ να επανεκτιμήσει την επιλεξιμότητα  των ελληνικών ομολόγων και να παράσχει ειδικές συστάσεις σχετικά.

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η ΕΚΤ να ενσωματώσει καλύτερα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τις πράξεις της. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν επίσης με ανησυχία ότι ορισμένα προγράμματα αναχρηματοδότησης και αγοράς επενδυτικών προϊόντων της ΕΚΤ στηρίζουν έμμεσα δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ακόμη την ανησυχία τους σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες και πρακτικές που χρησιμοποιεί ο τραπεζικός τομέας στις συμβάσεις με καταναλωτές σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ  και ζητούν από την ΕΚΤ να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Απαιτείται εγρήγορση και αποφασιστικότητα από την ΕΚΤ για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταπεξέλθουν στο «ισχυρό κύμα» του πληθωρισμού.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος