Πακιστάν: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις γενικές εκλογές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει την ολοκλήρωση των εκλογών στις γενικές εκλογές, που διεξήχθησαν στις 8 Φεβρουαρίου στο Πακιστάν, μετά από αρκετούς μήνες αναβολής και αβεβαιότητας, και σε ένα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας. Η συμμετοχή του πακιστανικού λαού στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, παρά τα συστημικά εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, καταδεικνύει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η ΕΕ χαιρετίζει τον αυξημένο αριθμό εγγεγραμμένων γυναικών για να ψηφίσουν σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές. Λυπούμαστε για την έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού λόγω της αδυναμίας ορισμένων πολιτικών παραγόντων να διεκδικήσουν τις εκλογές, περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, ελευθερία έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, περιορισμούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και καταγγελίες για σοβαρές παρεμβολές στην εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των συλλήψεων πολιτικών ακτιβιστών.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη διερεύνηση όλων των αναφερόμενων εκλογικών παρατυπιών και να εφαρμόσουν τις συστάσεις της επερχόμενης έκθεσης της αποστολής εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις εκλογές. 

Οι αρχές αντιμετώπισαν το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης σοβαρών τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων. Η ΕΕ καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας που έλαβαν χώρα πριν από τις εκλογές και καλεί όλα τα κόμματα και τους φορείς να χρησιμοποιήσουν ειρηνικούς και δημοκρατικούς μηχανισμούς για τη διευθέτηση των διαφορών, αποφεύγοντας περαιτέρω βία.

Η ΕΕ αποδίδει ύψιστη σημασία στον πολιτικό πλουραλισμό, τις δημοκρατικές αξίες, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τη ζωντανή κοινωνία των πολιτών, τη δικαστική ανεξαρτησία και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είναι βασικά για τις δημοκρατικές εκλογές. Καλούμε όλους τους πολιτικούς παράγοντες στο Πακιστάν να συμμετάσχουν σε έναν ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με στόχο τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, καθώς και με τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Πακιστάν είναι κόμμα.

Το Πακιστάν είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με την κυβέρνηση του Πακιστάν για τις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο Δέσμευσης ΕΕ-Πακιστάν. Ενθαρρύνουμε το Πακιστάν να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που περιγράφονται στην έκθεση ΣΓΠ+ του Νοεμβρίου 2023 και να συνεχίσει τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

9.2.2024

9.2.2024