Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ παρατάθηκαν για ένα ακόμη έτος

ο Συμβούλιο παρέτεινε σήμερα τις κυρώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ κατά ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως για ένα επιπλέον έτος, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023 .

Αυτό σημαίνει ότι οι κυρώσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν και για τα 17 φυσικά πρόσωπα και τις 5 οντότητες που αναφέρονται. Όσοι στοχοποιούνται από περιοριστικά μέτρα υπόκεινται σε απαγόρευση ταξιδιού στην ΕΕ, καθώς και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων . Επιπλέον, τα πρόσωπα και οι οντότητες στην ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να καταγγείλει τις παραβιάσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου κι αν συμβαίνουν, κάνοντας χρήση όλων των μέσων, ενώ επαναβεβαιώνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα.

Ιστορικό

Το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ θεσπίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2020. Δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να στοχεύει φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που είναι υπεύθυνα, εμπλέκονται ή σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει ότι οι καταχωρίσεις τηρούνται υπό συνεχή αναθεώρηση.

5.12.2022