Παρουσιάζεται το «Ερευνώ – Καινοτομώ» τη Δευτέρα 27 Μαΐου – Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου στις 09:30 παρουσιάζεται στο ξενοδοχείο Divani Caravel το «Ερευνώ – Καινοτομώ», μια Δράση Στρατηγικής Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία αποτελεί βασικό στόχο της Δράσης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στο «Ερευνώ – Καινοτομώ» – συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ – θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) γίνεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινάει την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση 1 την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση 2 την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις 3 και 4 η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

*Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την ενημερωτική εκδήλωση, καθώς και το πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Αθήνα, Δευτέρα 27.5.2024
DIVANI CARAVEL, Αίθουσα Μακεδονία (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)
09:30 – 10:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
10:00 – 10:30 Καλωσόρισμα, Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ Έρευνας και Καινοτομίας
10:30 – 11:00 Χαιρετισμοί
 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης
 Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
 Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης
11:00 – 11:40 Παρουσίαση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ομιλήτρια: Μαρία Κουτσοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄
11:40 – 12:20 Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων
Ομιλήτρια: Μαρία Ρουσοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδα Β1΄
12:20 – 13:00 Παρουσίαση του μενού υποβολής πρότασης στο ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο ΟΠΣΚΕ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄
13:00 – 14:00 Διάλλειμα – Ελαφρύ Γεύμα
14:00 – 14:20 Παρουσίαση Δημοσιότητα ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Ομιλήτρια: Αντωνία Μανώλη, Ομάδα Δημοσιότητας
14:20 – 16:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
Πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία