ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής : Η υποψηφιότητα του κ. Γλύκα θεωρείται μη ισχύουσα.