Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση 9 δράσεων ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Εννιά  καινοτόμες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ με στόχο την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση επιχειρήσεων και τη βελτίωση των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων χρηματοδοτεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 1. «Ενίσχυση της χρήσης τοπικών παραδοσιακών οινοποιήσιμων ποικιλιών Στερεάς Ελλάδας (UNICGRAPES)», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 2. «Βελτίωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης στέβιας», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 3. «Πιλοτική αντιμετώπιση ακρίδων με χρήση φυτοπροστασίας ακριβείας στην περιοχή Κομποτάδων Φθιώτιδας», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 4. «Καινοτόμο εργαλείο γεωγραφικής ένδειξης των προϊόντων στέβιας ελληνικής προέλευσης που καλλιεργούνται στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού» δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 5. «Ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών στην καλλιέργεια ρυζιού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 6. «Καινοτόμα μετασυλλεκτική εφαρμογή καταπόνησης χαμηλής θερμοκρασίας για τον φυσικό εμπλουτισμό προϊόντων καρυδιάς (Juglans regia L.)», δημόσια δαπάνη ύψους 144.801,15 €.
 7. «Ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας για την ανίχνευση, μέτρηση, ιχνηλασιμότητα, αξιολόγηση και ειδοποίηση για την παραγωγή ιδιαίτερα υψηλής διατροφικής αξίας φυτών στέβιας», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
 8. «Παραγωγή καινοτόμου πιστοποιημένου προϊόντος (μοσχαρίσιο κρέας) από βοοειδή ασφαλούς και υψηλής διατροφικής αξίας με παράλληλη ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών και αναβάθμιση των φυσικών ορεινών βοσκοτόπων τους», δημόσια δαπάνη ύψους 144.848 €.
 9. «Σύστημα προστασίας ελαιοδέντρων (Mc Dacus)», δημόσια δαπάνη ύψους 145.000 €.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης που εγκρίθηκαν είναι 1.304.649,15 €.

15.9.2022