«Πράσινο» από ΥΠΕΝ για νέο αιολικό πάρκο στον Έβρο…

« Πράσινο φως» του ΥΠΕΝ με την μορφή της ΑΕΠΟ έλαβε το έργο αιολικής ενέργειας της SSE Renewables Hellas (πρώην «Ενεργειακή Βουρσανα Μ.Α.Ε.») το οποίο θα αναπτυχθεί στον Έβρο.

Ειδικότερα, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) αφορά το έργο: ‘’Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ‘Έβρος’, συνολικής ισχύος 81 MW (18 Α/Γ) & συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης’’.

Το έργο που τελικά εγκρίθηκε είναι αρκετά μικρότερο, ο αρχικός σχεδιασμός συμπεριλάμβανε συνολικά 18 ανεμογεννήτριες SG4.5145 127.5ΗΗ, συνολικής ισχύος 81 MW. Στο πλαίσιο όμως της διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. δεν ενέκρινε την εγκατάσταση 9 από τις 18 συνολικά ανεμογεννητριών. Κατόπιν αυτού, ο φορέας του έργου προέβη σε επανασχεδιασμό του Α.Σ.Π.Η.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Γ.Ε.ΕΘ.Α. μείωσε τον αριθμό των Α/Γ και τροποποίησε τη συνολική ισχύ του έργου από 81 MW σε 59,4 MW, τον τύπο της ανεμογεννήτριας από SG4.5-145(HH 127,5 m) σε SG6.6-170 (HH 115 m), ενώ εφάρμοσε μικρές μετατοπίσεις στις θέσεις ορισμένων Α/Γ.

Έτσι, η ΑΕΠΟ που χορηγήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ‘’Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στη θέση Έβρος, συνολικής ισχύος 59,4 MW (9 Α/Γ) & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’, στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου,της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας SSE Renewables Hellas SSE (στην οποία μεταβιβάστηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 1490/2020 Βεβαίωση Παραγωγού του έργου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 900/2021 Απόφαση μεταβίβασης της Ρ.Α.Ε.).

Ανάμεσα σε αυτά, εκτός του εν λόγω έργου στον Έβρο, περιλαμβάνονται:

-Έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «Θυμάρια», της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Τι περιλαμβάνει το project

Πιο αναλυτικά, στον σχεδιασμό του κυρίως έργου και των συνοδών υποστηρικτικών του, περιλαμβάνονται τα εξής:

Εγκατάσταση και λειτουργία 9 ανεμογεννητριών τύπου SG6.6-170, του οίκου ‘’Siemens Gamesa’’, ονομαστικής ισχύος 6.6 MW έκαστη, με ύψος πλήμνης (άξονα) 115 m., με προβλεπόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 59,4 MW. Η ισχύς του Α.Σ.Π.Η.Ε. ‘’Έβρος’’ χωρίζεται στον βόρειο τομέα (Α/Γ1 έως Α/Γ4) και στον νότιο τομέα, (Α/Γ5 έως Α/Γ9).

Διαμόρφωση πλατωμάτων ανέγερσης των ανεμογεννητριών και της συναρμολόγησης του γερανού ανέγερσης των ανεμογεννητριών (9 ζώνες επέμβασης, κατ’ αντιστοιχία με τις Α/Γ του έργου).

Eργασίες οδοποιίας συνολικού μήκους 20,41 km για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του έργου, εκ των οποίων:

-1,34 km αποτελούν υφιστάμενα ασφαλτοστρωμένα τμήματα οδοποιίας στα οποία δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις,

-18,57 km αποτελούν υφιστάμενα τμήματα αγροτικής οδοποιίας στα οποία θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις (κυρίως οδοστρωσία του καταστρώματος), και

-0,5 km αφορούν σε διανοίξεις νέας οδοποιίας (αγροτικοί χωματόδρομοι) για την πρόσβαση στις πλατείες των Α/Γ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι αμιγώς αγροτική και δεν υπάρχει άλλη δίοδος πρόσβασης στις πλατείες των Α/Γών, ως εκ τούτου η οδοποιία πρόσβασης πρέπει αναγκαστικά να περάσει μέσα από την αγροτική αυτή έκταση.

Εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατασκευή νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης 400/33 kV στη θέση ‘’Αγριάνη’’, κατά μήκος της Γ.Μ. ‘’Κ.Υ.Τ. Ν.Σάντας-Τουρκία’’ (400 kV), όπου και θα συνδεθεί ο Υ/Σ.

Yπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (μήκους περίπου 9,6 km), που θα συνδέει τον οικίσκο ελέγχου του Νοτίου Τομέα με τον οικίσκο ελέγχου του Βορείου Τομέα του Α.Σ.Π.Η.Ε.

Υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (μήκους περίπου 40,6 km) που θα συνδέει τον οικίσκο ελέγχου του Βορείου Πολυγώνου του έργου με τον νέο Υ/Σ ‘’Αγριάνη’’.

Eναέριο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (πρόκειται για μικρό τμήμα μήκους περίπου 34 m).

Δύο Οικίσκους Ελέγχου εμβαδού περίπου 160 m2 έκαστος, εκ των οποίων ένας θα κατασκευαστεί στον Βόρειο Τομέα και ένας στον Νότιο. Οι Οικίσκοι Ελέγχου εξυπηρετούν τη στέγαση του κεντρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του Α.Σ.Π.Η.Ε. µε το δίκτυο του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., την εγκατάσταση του συστήματος τηλ-επίβλεψης ελέγχου και ασφαλείας, τους χώρους επισκευών και αποθήκευσης και τέλος τα γραφεία και τους χώρους υγιεινής. Εντός των κτιρίων αυτών εγκαθίστανται κατάλληλοι πίνακες μέσης τάσης, εξοπλισμένοι µε διακοπτικά μέσα στους οποίους καταλήγουν τα κυκλώματα του εσωτερικού δικτύου από τις ανεμογεννήτριες.

Πηγή : newmoney

12.1.2026