Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023: Η συνδιαλλαγή θα συγκληθεί εκ νέου τη Δευτέρα

Στις 11 Νοεμβρίου 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 χωρίς συμφωνία.

Τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να γεφυρωθούν οι διαφορές τους και ότι θα συγκαλούσαν εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου το πρωί. Η νόμιμη προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ είναι η 14η Νοεμβρίου έως τα μεσάνυχτα.

Jiří Georgiev, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας

  <<Προκειμένου να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν τις εργασίες τους μέχρι την τελευταία στιγμή: 14 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα.>>

Jiří Georgiev, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και επικεφαλής διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023

12.11.2022