Πρωτοβουλία του Μ. Βαρβιτσιώτη για απαλλαγή των πνευματικών δημιουργών του Ηνωμένου Βασιλείου από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης Schengen

Απαλλάσσονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης Schengen για εργασία οι πνευματικοί δημιουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο προς τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας και αντίστοιχη ενημέρωση του Εγχειριδίου του Κώδικα Θεωρήσεων (Παράρτημα 5), οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πνευματικοί δημιουργοί καθώς και οι καλλιτεχνικοί συντελεστές και το προσωπικό οπτικοακουστικών έργων που τους συνοδεύουν, οι οποίοι θα εισέρχονται στη χώρα μας για μία παράσταση, συναυλία ή τηλεοπτική εμφάνιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης Schengen για εργασία μέχρι 31.12.2022. Προϋπόθεση είναι να μην υφίσταται εξαρτημένη εργασία στην Ελλάδα, η αμοιβή τους να μην παρέχεται στην Ελλάδα και να είναι ασφαλισμένοι για εργατικό ατύχημα στην Ελλάδα. H ρύθμιση θα επανεξεταστεί με τη λήξη του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων στη μετα-Brexit εποχή, αλλά και ανάδειξης της Ελλάδας σε πόλο έλξης διεθνών πολιτιστικών παραγωγών υψηλού επιπέδου. Στόχος είναι η χώρα να καταστεί ανταγωνιστικός προορισμός για την παρουσίαση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών και για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων τρίτων χωρών, ενώ αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη στη διεθνή προβολή της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον εγχώριο καλλιτεχνικό τομέα και την τόνωση του πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών.

8.6.2022