Πρωτόκολλο συνεργασίας δήμων από τρεις χώρες στις Πρέσπες

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής, υπέγραψαν οι δήμαρχοι των τριών δήμων που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση των φυσικών αξιών της διασυνοριακής περιοχής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων τους.

Πρόκειται για τους δημάρχους Jovan Toziefski του δήμου Resen από τη Βόρεια Μακεδονία, Pali Kolefski του δήμου Pustec από την Αλβανία και Παναγιώτη Πασχαλίδη του δήμου Πρεσπών οι οποίοι συμφώνησαν να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες τους, σε διαφορετικά διασυνοριακά προγράμματα, ώστε να πετύχουν κοινούς στόχους για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής, καθώς δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για τις τρεις χώρες ταυτόχρονα.

Συμφώνησαν επίσης να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή και να συστήσουν ειδική ομάδα που θα επεξεργαστεί προτάσεις προς την Επιτροπή διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών με στόχο να υιοθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της και να ξεκινήσει η λειτουργία της ομάδας εργασίας για τον βιώσιμο τουρισμό.

Τέλος κατέληξαν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ τους για την προώθηση κοινά συμφωνημένων στόχων και πολιτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών αξιών αλλά και του τοπίου της περιοχής, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάδειξή της ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, τη διάνοιξη συνοριακών διαβάσεων και την ανεμπόδιστη μετακίνηση κατοίκων, επισκεπτών και εργαζόμενων στην διασυνοριακή περιοχή.

16.12.2022