Πρόσκληση – Ανοιχτή συζήτηση: Ευ. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, ώρες 18.00-21.00

διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο – ανοικτή συζήτηση με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου,

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος – Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022

Τη συζήτηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω

YouTube https://youtu.be/_n7Lj7Af4KE

& Facebook Live https://www.facebook.com/profile.php?id=100044437479461

9.5.2022