Πρόσκληση για την κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης- Ταμείου Συνοχής, πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας», για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» ΕΣΠΑ 2021- 2027 με δυνητικούς δικαιούχους: τους δήμους, τις περιφέρειες της χώρας και τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, καθένας για έργα αρμοδιότητάς του.

Στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης δύνανται να ενταχθούν πράξεις προϋπολογισμού 260.000.000 ευρώ.

Μέσω της προτεινόμενης δράσης θα θωρακισθούν αντιπλημμυρικά οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα φυσικά φαινόμενα) και καθίστανται εξαιρετικά ευάλωτες έναντι του πλημμυρικού κινδύνου. Επίσης θα ενταχθούν έργα που αρχικά είχε προγραμματιστεί η χρηματοδότησή τους από άλλο χρηματοδοτικό μέσο (ΤΑΑ).

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης μπορούν ενδεικτικά και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες να υλοποιηθούν:

  • Έργα για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της κοίτης (ρέματος- χειμάρρου- ποταμού), και κατά συνέπεια της παροχετευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών-
  • Τεχνικά έργα
  • Ενίσχυση πρανών
  • Κατασκευή αναβαθμών, απάλυνση κλίσεως πρανών κ.λπ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: “Στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων και της στρατηγικής της κυβέρνησης με στόχο την άμεση αλλά και τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Κρίσης, η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης- Ταμείου Συνοχής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για την κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, και για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027″.  Οι δράσεις αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφικά γεγονότα που προκαλεί η Κλιματική Κρίση. Έρχονται δε, να προστεθούν στα έργα ύψους 686 εκατ. ευρώ που εντάξαμε στην αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών σε Έβρο και Θεσσαλία. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη”.

31.10.2023