Πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα: Το Συμβούλιο συμφωνεί με τη θέση να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση

Tο Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με σχέδιο νόμου που παρατείνει την προθεσμία που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων για την υποστήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Carl-Oskar Bohlin

Οι δασικές πυρκαγιές που προκαλούνται από την ξηρασία και τη ζέστη επηρεάζουν ολόκληρη την ΕΕ. Με τη σημερινή απόφαση, θέλουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από την ΕΕ για πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Carl-Oskar Bohlin, Υπουργός Πολιτικής Άμυνας της Σουηδίας

rescEU

Το 2019, το rescEU δημιουργήθηκε ως αποθεματικό ευρωπαϊκών ικανοτήτων πολιτικής προστασίας που θα παρέμβουν για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους πολίτες όταν συμβαίνουν καταστροφές – όπως οι πυρκαγιές. Αυτές οι χωρητικότητες θα περιλαμβάνουν στόλο πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μέχρι την πλήρη διαθεσιμότητα του πυροσβεστικού στόλου rescEU, η Επιτροπή μπορεί, για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, να παράσχει χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ταχεία πρόσβαση στις εθνικές εναέριες πυροσβεστικές ικανότητές τους.

Επειδή η αγορά αεροσκαφών υψηλής εξειδίκευσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2024, η μεταβατική περίοδος για τη μίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων δασικής πυρκαγιάς πρέπει να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2027.

Γρήγορη υιοθεσία

Το Συμβούλιο ανησυχεί για τον αυξανόμενο κίνδυνο πυρκαγιών και την εξέλιξη ότι οι πυρκαγιές γίνονται πιο συχνές και έντονες. Αυτό απαιτεί την ταχεία παράταση της μεταβατικής περιόδου – για να διασφαλιστεί ότι επαρκείς εναέριες ικανότητες πυρόσβεσης θα συνεχίσουν να είναι γρήγορα διαθέσιμες και μετά την εποχή των δασικών πυρκαγιών του 2024. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αποφάσισε να ευθυγραμμίσει τη θέση του με τη θέση της Επιτροπής και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί ενόψει της ταχείας έγκρισης.

Ιστορικό

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην ΕΕ αυξάνεται και οι πυρκαγιές γίνονται πιο συχνές και έντονες. Το 2022, ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών στην ΕΕ με έκταση μεγαλύτερη από 30 εκτάρια ανήλθε συνολικά σε 2 707. Κάηκαν 786 316 εκτάρια (πάνω από τρεις φορές το μέγεθος του Λουξεμβούργου) γης. Η ποσότητα αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (416 413 εκτάρια).

Οι πυρκαγιές επηρεάζουν όχι μόνο την περιοχή της Μεσογείου, αλλά αποτελούν πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ. Το 2022, 20 κράτη μέλη κατέγραψαν περισσότερες καμένες εκτάσεις από τον μέσο όρο τους τα προηγούμενα χρόνια.

Μόνο το 2022, οι πυρκαγιές οδήγησαν σε εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 35% των καμένων περιοχών το 2022 περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000.

Επόμενα βήματα

Βάσει της σημερινής διαπραγματευτικής εντολής, το Συμβούλιο μπορεί να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –αφού αυτό υιοθετήσει τη δική του θέση– για να συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο.

18.6.2023