Ρωσία: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάκληση της επικύρωσης της Συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών

Σήμερα, η Ρωσία υπέγραψε στο εθνικό δίκαιο την ανάκληση της επικύρωσης της Συνθήκης για τη Συνολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT). Αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παράνομου επιθετικού της πολέμου κατά της Ουκρανίας και μετά από μήνες ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής και απειλών, που ορισμένοι δείχνουν συγκεκριμένα την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της λύπη για αυτήν την απόφαση της Ρωσίας.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει το CTBT και εργάζονται για την ενίσχυση και την έναρξη ισχύος του εδώ και πολλά χρόνια. Η Συνθήκη είναι ένα όργανο ζωτικής σημασίας για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση. Έχει καθιερώσει έναν ισχυρό κανόνα κατά των πυρηνικών δοκιμών που είναι σεβαστός παγκοσμίως. Είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια όλα τα κράτη να τηρούν πλήρως το μορατόριουμ για τις εκρήξεις δοκιμών πυρηνικών όπλων ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική έκρηξη και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη προς το αντικείμενο και το σκοπό της Συνθήκης.

Ο Οργανισμός Συνθήκης για την Ολοκληρωμένη Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) λειτουργεί ένα μοναδικό παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης που μπορεί να ανιχνεύσει μια πυρηνική δοκιμαστική έκρηξη οποτεδήποτε και οπουδήποτε, παρέχοντας στη διεθνή κοινότητα αξιόπιστα, αξιόπιστα και ανεξάρτητα μέσα για να διασφαλίσει ότι τηρείται ο κανόνας κατά των πυρηνικών δοκιμών .

Οκτώ νέες χώρες έχουν επικυρώσει το CTBT από τη Διάσκεψη του Άρθρου XIV του 2021, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο προς την οικουμενοποίηση της Συνθήκης. Παρά το γεγονός ότι έχει επικυρωθεί από 178 κράτη, η CTBT δεν έχει τεθεί σε ισχύ λόγω της απουσίας επικύρωσης από οκτώ χώρες από έναν αρχικό κατάλογο 44 στο παράρτημά της 2. Ως μέρος αυτού του καταλόγου, η αδικαιολόγητη πρόθεση της Ρωσίας να ανακαλέσει την επικύρωσή της Η Συνθήκη αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση στη δέσμευση της Ρωσίας απέναντι στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας που υπονομεύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μη διάδοσης και αφοπλισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Ρωσία να συνεχίσει να σέβεται τον σκοπό και τον στόχο της Συνθήκης.

Ως Κράτος Μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), η Ρωσία έχει αναλάβει να εργαστεί για την έγκαιρη έναρξη ισχύος της CTBT. Στο πλαίσιο των διασκέψεων του άρθρου XIV, η Ρωσία δεσμεύτηκε να προωθήσει τη Συνθήκη στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και μέσω όλων των διαθέσιμων διμερών και πολυμερών διαύλων. Αυτό το τελευταίο μέτρο είναι ένα σοβαρό βήμα πίσω σε αυτές τις δεσμεύσεις, το οποίο επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το καθεστώς της Ρωσίας ως Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει επίσης να καλεί όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, ιδίως εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα 2, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη CTBT χωρίς προϋποθέσεις ή περαιτέρω καθυστέρηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προώθηση της έναρξης ισχύος και της καθολικότητας της CTBT και στην επιδίωξη των στόχων της για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικές δοκιμές

2.11.2023