Ρωσικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο κατά της Ουκρανίας: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, καταδικάζουν σθεναρά την κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο που διεξάγει η Ρωσική Ομοσπονδία κατά της Ουκρανίας, η οποία στόχευε το δορυφορικό δίκτυο KA-SAT, το οποίο διαχειρίζεται η Viasat.

Η κυβερνοεπίθεση έλαβε χώρα μία ώρα πριν από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, διευκολύνοντας έτσι τη στρατιωτική επίθεση. Αυτή η κυβερνοεπίθεση είχε σημαντικό αντίκτυπο προκαλώντας αδιάκριτες διακοπές και διακοπές επικοινωνίας σε αρκετές δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και χρήστες στην Ουκρανία, καθώς και επηρεάζοντας αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτή η απαράδεκτη κυβερνοεπίθεση είναι ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης ανεύθυνης συμπεριφοράς της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, η οποία αποτέλεσε επίσης αναπόσπαστο μέρος της παράνομης και αδικαιολόγητης εισβολής της στην Ουκρανία. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι αντίθετη με τις προσδοκίες όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για υπεύθυνη συμπεριφορά κράτους και τις προθέσεις των κρατών στον κυβερνοχώρο.

Κυβερνοεπιθέσεις με στόχο την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής ζωτικής σημασίας, θα μπορούσαν να επεκταθούν σε άλλες χώρες και να προκαλέσουν συστημικές επιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της, εξετάζει περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη, την αποθάρρυνση, την αποτροπή και την απάντηση σε τέτοιες κακόβουλες συμπεριφορές στον κυβερνοχώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει συντονισμένη πολιτική, οικονομική και υλική υποστήριξη στην Ουκρανία για να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στον κυβερνοχώρο.

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να τερματίσει αμέσως τον παράλογο ανθρώπινο πόνο.

10.5.2022