Ρωσικό πετρέλαιο: Η ΕΕ συμφωνεί για το επίπεδο του ανώτατου ορίου τιμών

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να καθορίσει ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου γιατο αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή και τα έλαια που προέρχονται από ασφαλτούχα ορυκτά (κωδικός ΣΟ 2709 00) καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από αυτήν, σε60 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι.

Το επίπεδο του ανώτατου ορίου θεσπίστηκε σε στενή συνεργασία με τονσυνασπισμό ανώτατων τιμώνκαι θα τεθεί σε εφαρμογή από τις5 Δεκεμβρίου 2022.

Το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο θα περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών που οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες της αγοράς και θα μειώσει δραστικά τα έσοδα που έχει κερδίσει η Ρωσία από το πετρέλαιο αφού εξαπέλυσε τον παράνομο επιθετικό της πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Θα συμβάλει επίσης στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, μετριάζοντας παράλληλα τις δυσμενείς συνέπειες στον ενεργειακό εφοδιασμό τρίτων χωρών.

Στις 6 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την απαγόρευση της θαλάσσιας μεταφοράς ρωσικού αργού πετρελαίου (από τις 5 Δεκεμβρίου 2022) και προϊόντων πετρελαίου (από τις 5 Φεβρουαρίου 2023) σε τρίτες χώρες, καθώς και της σχετικής παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας.

Η απόφαση του Συμβουλίου εισήγαγε επίσηςεξαίρεσηαπό τις προαναφερθείσες απαγορεύσειςγια το αργό πετρέλαιο ή τα προϊόντα πετρελαίουπουκατάγονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από αυτήν καιαγοράζονται σε ή κάτω από ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο τιμώνπου συμφωνήθηκε από τον Συνασπισμό Ανώτατων Τιμών.

Η σημερινή απόφαση καθορίζει το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται η εξαίρεση και θεσπίζειμεταβατική περίοδο 45 ημερώνγια τα πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο καταγωγής Ρωσίας, το οποίο αγοράστηκε και φορτώθηκε στο πλοίο πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και εκφορτώθηκε στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2023. Δεδομένου ότι το ανώτατο όριο τιμών μπορεί να επανεξετάζεται περιοδικά για να προσαρμόζεται στην κατάσταση της αγοράς, η σημερινή απόφαση ορίζει επίσηςμεταβατική περίοδο 90 ημερώνμετά από κάθε αλλαγή στο ανώτατο όριο τιμών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή του ανώτατου ορίου τιμών από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης.

Η λειτουργία του μηχανισμού ανώτατου ορίου τιμών θα επανεξετάζεται κάθε δύο μήνες για να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στην αγορά και θα ορίζεται τουλάχιστον 5% κάτω από τη μέση τιμή αγοράς για το ρωσικό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, υπολογιζόμενη με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης μια «ρήτρα έκτακτης ανάγκης» η οποία επιτρέπει τη μεταφορά πετρελαίου πέραν του ανώτατου ορίου τιμής ή την παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζεται με τη μεταφορά, όταν αυτές είναι αναγκαίες για την επείγουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που ενδέχεται να έχει σοβαρές και σημαντικές επιπτώσεις στηνανθρώπινη υγεία και ασφάλειαή στοπεριβάλλον, ή ως απάντηση σεφυσικές καταστροφές.

Ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της και υποστηρίζει σθεναρά την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Οι σχετικές νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα.

3.12.2022