Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: Ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για την παράταση των μέτρων προστασίας

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για έναν κανονισμό που παρατείνει ένα προσωρινό μέτρο για την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Fernando Grande-Marlaska Gómez

Οφείλουμε στα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η σημερινή συμφωνία για τη θέση ενός κράτους μέλους είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα σε αυτόν τον διαρκή αγώνα.

Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών

Το 2021, η ΕΕ ενέκρινε νόμο που επιτρέπει στους παρόχους ορισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών να παρεκκλίνουν από τους κανόνες προστασίας δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι πάροχοι των λεγόμενων υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξάρτητων από τον αριθμό (π.χ. υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων) επετράπη να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων για τον εντοπισμό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, την αναφορά και την κατάργησή της.

Αυτή η παρέκκλιση ήταν χρονικά περιορισμένη και θα έληγε στις 3 Αυγούστου 2024. Σκοπός της ήταν να γεφυρώσει το χάσμα έως ότου ένας νέος νόμος της ΕΕ, επί του παρόντος στο τραπέζι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα παράσχει ένα μόνιμο νομικό πλαίσιο για τον εντοπισμό διαδικτυακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο κανονισμός για τον οποίο οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ κατέληξαν σήμερα στην κοινή τους θέση θα παρατείνει το προσωρινό μέτρο έως τις 3 Αυγούστου 2027.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή συμφωνία για κοινή θέση επιτρέπει στο Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα τελικό νομικό κείμενο.

Ιστορικό

Η πρόταση κανονισμού για την παράταση του προσωρινού μέτρου δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2023. Πρότεινε να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής κατά δύο έτη (αντί για τρία έτη όπως στη θέση του Συμβουλίου).

20.12.2023