Στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία: Το Συμβούλιο συμφωνεί για την τρίτη δόση της στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης

Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε δύο μέτρα βοήθειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις δυνατότητες και την ανθεκτικότητα των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας και την προστασία του άμαχου πληθυσμού από συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική επίθεση.

Η ΕΕ θα προσθέσει 500 εκατομμύρια ευρώ στους πόρους που έχουν ήδη κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του EPF για την Ουκρανία, τριπλασιάζοντας έτσι τον αρχικό προϋπολογισμό σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με αυτά τα νέα πρόσθετα 500 εκατομμύρια ευρώ, η ΕΕ διέθεσε συνολικά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού των κρατών μελών της ΕΕ στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Καθώς η Ρωσία προετοιμάζεται για μια επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τη στρατιωτική μας υποστήριξη στην Ουκρανία για να υπερασπιστούμε το έδαφος και τον πληθυσμό της και να αποτρέψουμε περαιτέρω δεινά.
Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας

Τα συμφωνηθέντα μέτρα θα χρηματοδοτήσουν τόσο την παροχή εξοπλισμού και προμηθειών στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας , κιτ πρώτων βοηθειών και καυσίμων , καθώς και στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για την παροχή θανατηφόρου δύναμης για αμυντικούς σκοπούς. Η διάρκεια των μέτρων βοήθειας παρατείνεται επίσης κατά 24 μήνες.

Προηγούμενα μέτρα βοήθειας συμφωνήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 23 Μαρτίου 2022.

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωών και τραυματισμούς σε αμάχους. Η Ρωσία στρέφει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και στοχεύει πολιτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι και οι συνεργοί τους θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιορκία της Μαριούπολης και άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις είναι απαράδεκτες. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να προβλέψουν αμέσως ασφαλείς οδούς προς άλλα μέρη της Ουκρανίας, καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια που θα παραδοθεί στη Μαριούπολη και σε άλλες πολιορκημένες πόλεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

13.4.2022