Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC), Αρχηγοί Άμυνας της ΕΕ, 24-25 Οκτωβρίου 2022

Κύρια αποτελέσματα

Η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ συνεδρίασε σε επίπεδο Αρχηγών Άμυνας (CHOD) στις 24 και 25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Υπογραμμίζοντας την αίσθηση του επείγοντος να επιτευχθούν οι θεμελιώδεις και φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στη Στρατηγική Πυξίδα χωρίς καθυστέρηση, οι CHOD δεσμεύτηκαν να οικοδομήσουν μια στρατιωτικά ισχυρή και ικανή ΕΕ, τώρα.

Η ατζέντα κάλυψε όλα τα πιο πιεστικά ζητήματα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ξεκινώντας από την εφαρμογή της ικανότητας ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ (RDC), τη βασική στρατιωτική συμβολή στην επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας. Οι CHOD υπενθύμισαν επίσης τη σημασία της άσκησης αυτής της ικανότητας σύντομα, αρχής γενομένης από το 2023, προκειμένου να εντοπίσουν διδάγματα και να αντιδράσουν ανάλογα. Ο στόχος παραμένει να επιτευχθεί η πλήρης ικανότητα προβολής της ασφάλειας αυτόνομα, όταν και όπου χρειάζεται, έως το 2025 και σύμφωνα με τα συμφωνημένα σενάρια.

Σχετικά επίσης με το RDC, οι CHOD συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της δομής Διοίκησης και Ελέγχου της ΕΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες που ορίζονται στη Στρατηγική Πυξίδα με ισχυρές, ασφαλείς και ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για τις επικοινωνίες.

Ωστόσο, η βελτίωση των επικοινωνιών δεν είναι ο μόνος τομέας δυνατοτήτων για τις οποίες δεσμεύονται τα CHOD. Είναι επίσης απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άλλα κενά ικανοτήτων αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα υπάρχοντα μέσα της ΕΕ και τα κοινά συνεργατικά έργα, όπως το PESCO, ως προνομιακό πλαίσιο συνεργασίας, και το CARD, στο ρόλο του «οδηγού».

Συνολικά, οι CHOD σημείωσαν την ανάγκη να υποστηριχθούν κοινές λύσεις για τη Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ, σε συνέργεια με όλους τους εταίρους μας, και να αναπτύξουν ισχυρές και αιχμής στρατιωτικές δυνατότητες, καθώς και στρατηγικούς παράγοντες.

Συζητώντας με τους ομολόγους του του ΝΑΤΟ σε μια συγκεκριμένη σύνοδο, οι CHOD επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο Military Mobility παραμένει ένα ουσιαστικό σκέλος εργασίας τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΝΑΤΟ. Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλεια και άμυνα, όπως αποδεικνύεται από την τρέχουσα ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, οι CHOD τόνισαν εκ νέου την ανάγκη για ικανότητες και ικανότητες, υποδομές, κανόνες και διαδικασίες για να παραχωρήσουν στα στρατεύματα την ευελιξία και την ευελιξία να μετακινηθούν σε όλη την ΕΕ. Η περαιτέρω και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών ενθαρρύνθηκε έντονα.

Ένα άλλο πολύ σχετικό θέμα συζήτησης ήταν το μέλλον των Επιχειρήσεων και των Αποστολών ΚΠΑΑ, οι οποίες απαιτούν επαρκείς πόρους και οικονομική υποστήριξη από τα κράτη μέλη. Οι CHOD συμφώνησαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ της ΕΕ και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, προσαρμόζοντας και αναθεωρώντας συνεχώς αποστολές και επιχειρήσεις ή ακόμη και τερματίζοντας τις, εάν απαιτείται. Από αυτή την άποψη, η στρατιωτική αξιολόγηση από τους διοικητές στο έδαφος είναι απαραίτητη και θα πρέπει να τροφοδοτεί σωστά και έγκαιρα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι CHOD τόνισαν ότι όλες οι μελλοντικές αποστολές και επιχειρήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, να παρέχουν πραγματικό όφελος στους τοπικούς εταίρους με βάση τα συγκεκριμένα αιτήματά τους και να κάνουν πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων ΚΠΑΑ της ΕΕ.

Όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι CHOD υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεχή εκτελεστική και στρατιωτική παρουσία υπό την ηγεσία της ΕΕ στην περιοχή.

Επιβεβαίωσαν επίσης τη σημασία της πρόσφατα εγκεκριμένης Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της ΕΕ για την Ουκρανία (EUMAM Ukraine) ως σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για την υποστήριξη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (UAF).

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, όσον αφορά την ανάγκη για αποτελεσματική δέσμευση ΚΠΑΑ στην Αφρική, οι CHOD υπογράμμισαν τη σημασία μιας διαρκούς δέσμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ (ειδικά EUTM Mali και EUTM RCA) για όλους μελλοντικές δραστηριότητες.

Το EUMC αποτελείται από τα CHOD των 27 κρατών μελών, τα οποία εκπροσωπούνται τακτικά από τους μόνιμους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους (MilReps). Το EUMC παρέχει συμβουλές και συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) για όλα τα σχετικά στρατιωτικά θέματα.

Το EUMC έχει έναν μόνιμο Πρόεδρο, που επιλέγεται από τους Αρχηγούς Άμυνας των κρατών μελών και διορίζεται από το Συμβούλιο για τρία χρόνια.

φωτό :Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC), αρχηγοί άμυνας της ΕΕ

25.12.2022