Στ. Κασσελάκης: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα»

Τον όρκο του ανάρτησε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις:

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα τους Νόμους και τα Ψηφίσματα του Κράτους.

Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.

Να υπερασπίζω, με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας Σημαίας».

29.3.2024