Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Προϋπολογισμός), 10 Νοεμβρίου 2023

Κύρια αποτελέσματα

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024. 

Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ορίζονται σε 189 385,4 εκατ. ευρώ. 360 εκατ. ευρώ έχουν παραμείνει διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, επιτρέποντας στην ΕΕ να αντιδρά σε απρόβλεπτες ανάγκες.

Οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται σε 142 630,3 εκατ. ευρώ.

Χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Αυτό θα μας δώσει τα μέσα για να εστιάσουμε στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα αρκετό οικονομικό περιθώριο για να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Εξασφαλίζει επίσης μια ρεαλιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, τα συμφέροντα των φορολογουμένων και την ανάγκη αντιμετώπισης νέων προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν το 2024.

Esperanza Samblás, Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον 14 ημέρες για να εγκρίνουν επισήμως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Το Συμβούλιο αναμένεται να το εγκρίνει στις 20 Νοεμβρίου.

Για την έγκριση του προϋπολογισμού απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (νομική βάση: άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

12.11.2023