Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, 16 Μαρτίου 2023

Κύρια αποτελέσματα

Η Αλβανία και η ΕΕ συναντήθηκαν στις 16 Μαρτίου 2023 για το 12ο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή στα Τίρανα της Αλβανίας.

Το 12ο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Οι συμμετέχοντες εστίασαν στη στρατηγική προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κριτηρίων, των οικονομικών κριτηρίων και του κεκτημένου της ΕΕ , και έκαναν απολογισμό των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια

16.3.2023