Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 24 Μαΐου 2023

 

Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης

Η 56η σύνοδος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου 2023.

Το Συμβούλιο του ΕΟΧ θα συζητήσει για τη συνολική λειτουργία της συμφωνίας του ΕΟΧ και θα διεξαγάγει συζήτηση προσανατολισμού με τίτλο «Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική αγορά για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων».

Της συνόδου θα προεδρεύσει η κα Jessika Roswall, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, εκπροσωπώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμμετάσχουν η κα Anniken Huitfeldt, Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, η κα Dominique Hasler, Υπουργός Εξωτερικών του Λιχτενστάιν και η κα Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, Υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, καθώς και ο Αντιπρόεδρος κ. Šefčovič και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Πολιτικός διάλογος

Πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου του ΕΟΧ θα πραγματοποιηθεί άτυπος πολιτικός διάλογος με τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην Ουκρανία και την Κίνα.

23.5.2023