Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού και του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συμφωνία διμερούς συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού και του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου συνομολογήθηκε σήμερα για την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών, για την οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων και σεμιναρίων καθώς και για την υποδοχή Ελλήνων γαλλόφωνων δικαστών και ελεγκτών στο Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγών επισκέψεων.

Η συμφωνία έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου  του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Pierre Moscovici στον ομόλογό του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, μετά από πρόσκληση του τελευταίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η επίσκεψη αποβλέπει στην ενίσχυση των στενών δεσμών μεταξύ των δύο ανώτατων θεσμών δημοσιονομικού ελέγχου, αρμοδίων για την επιτήρηση της καλής χρήσης του δημοσίου χρήματος.

Οι δύο θεσμοί διατηρούν μεταξύ τους ισχυρούς δεσμούς, καθώς το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο οικοδομήθηκε με βάση το αντίστοιχο γαλλικό μοντέλο οργάνωσης, και η επίσκεψη έγινε προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί αυτοί ακόμη περισσότερο.

8.2.2023