Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ αύριο Τετάρτη 19 Ιουλίου, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Ιουλίου και ώρα 12.00 το ΔΣ  της ΚΕΔΕ με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Η διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ ενόψει έκδοσης υπουργικής απόφασης για τους προϋπολογισμούς των δήμων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013.
 • Η αποδοχή της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στον Βόλο το 2022,  για τα νέα κριτήρια και την διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους.
 • Η παράταση των συμβάσεων των Δήμων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και πρόταση για τη σύναψη νέων.
 • Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (www.kede.gr)

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου– Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
 2. Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ, ενόψει έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Αποδοχή της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στον Βόλο το 2022,  για τα νέα κριτήρια και την διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους.

Εισηγητές:  – κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

– κ. Γ. Κουγιανός,  Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακού

Μετασχηματισμού

 1. Παράταση των συμβάσεων των Δήμων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και πρόταση για τη σύναψη νέων.

Εισηγητήςκ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,

Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων

 1. Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Εισηγητήςκ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για «Νομιμοποίηση δαπανών – Άρση καταλογισμών».

Εισηγητές– κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας

 1. Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητήςκ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

της 19ης Ιουλίου 2023  

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη θέσης ειδικού συμβούλου του Προέδρου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3274/2004.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και της ΠΕΤΑ ΑΕ με αντικείμενο την «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΤΑ» – Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Χορήγηση αιγίδας της ΚΕΔΕ στη 15ηΠανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ, Καλαμάτα 2-4 Νοεμβρίου 2023.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Πρόωρη Καταγγελία Σύμβασης.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων έτους 2023.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Αποδοχή προσφοράς.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση μετακινήσεων.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

18.7.2023