Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α

Στη Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει την Τρίτη 11 Ιουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α, υπό την προεδρία του Γιώργη Μαρινάκη.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δ.Ε.Υ.Α., τη διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού, την εφαρμογή του ν. 5037/2023 για την ΡΑΑΕΥ- ΚΥΑ σχετικά με την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των Δ.Ε.Υ.Α., την προώθηση των αιτημάτων των Δ.Ε.Υ.Α. αναφορικά με το ενεργειακό και την επαρκή στελέχωσή τους και άλλα διοικητικά θέματα.

Πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΔΕΥΑ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ έχει προγραμματισμένη συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ- Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης-  Άγι Παπαδόπουλο.

11.7.2023