Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ: έβδομη έκθεση προόδου

Το Συμβούλιο σημείωσε σήμερα την έβδομη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των 74 κοινών προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια ΕΕ και ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017, με βάση τις δύο κοινές δηλώσεις για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ του 2016 και του 2018 και τις συμφωνημένες αρχές που καθοδηγούν τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Η έκθεση επεξεργάζεται την  πρόοδο που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιουνίου 2021 και Μαΐου 2022  , επιδεικνύοντας απτά παραδοτέα σε όλους τους τομείς συνεργασίας.

Από την πρώτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν εντείνει το έργο και τη συνεργασία τους, επιδεικνύοντας πλήρη ενότητα και κοινή αποφασιστικότητα καταδικάζοντας τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και υποστηρίζοντας την Ουκρανία αμύνεται και προστατεύει τον πληθυσμό της. Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρή και σχετική από ποτέ σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για την ευρωατλαντική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση υπογραμμίζει ειδικότερα ότι ο  πολιτικός διάλογος  και τα κοινά μηνύματα μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, οι καθιερωμένες  πολιτικές διαβουλεύσεις  συνεχίστηκαν με γοργούς ρυθμούς σε διάφορα περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ. PSC) και το Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού (NAC) και συχνές διασταυρούμενες ενημερώσεις σε αντίστοιχες επιτροπές και ομάδες εργασίας, και ότι τα συμφωνημένα  σκέλη εργασίας συνεργασίας  συνέχισαν να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Οι τελευταίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τον νεοσύστατο δομημένο διάλογο με το προσωπικό για την ανθεκτικότητα. συνεργασία για τις στρατηγικές επικοινωνίες και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης και της παρέμβασης ξένων πληροφοριών· συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της συνοχής των αποτελεσμάτων μεταξύ των αντίστοιχων διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όπου οι απαιτήσεις επικαλύπτονται· συνεχιζόμενες ανταλλαγές μέσω του δομημένου διαλόγου προσωπικού για τη στρατιωτική κινητικότητα· και αφοσιωμένες αλληλεπιδράσεις προσωπικού στην Ουκρανία.

20.6.2022