Συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Κρήτης για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην  Περιφέρεια Κρήτης (ΣΧΕΔΙΑ Κρήτης), ήταν το αντικείμενο συνάντησης του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη και στελεχών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με ειδικούς επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτη, που  πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Το θέμα αποτελεί ήδη αντικείμενο συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός της πλατφόρμας παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία θα είναι προσβάσιμη και ελεύθερη για την ενημέρωση του κοινού. Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις μετρήσεις του δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο νησί σε πραγματικό χρόνο μετά από επεξεργασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα της πλατφόρμας θα βασίζονται σε απευθείας πραγματικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών παραμέτρων του νεοσύστατου δικτύου σταθμών παρακολούθησης στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στον Φινοκαλιά. Στόχος της δράσης είναι η εκτίμηση του δείκτη ατμοσφαιρικής ποιότητας (air quality index) για το Ηράκλειο και τα Χανιά, ο οποίος αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, «η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης παρακολουθεί την ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι, θα έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα ποιότητας της ατμόσφαιρας και οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η καθηγήτρια Μαρία Κανακίδου και ο ερευνητής Νίκος Καλυβίτης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και οι Μαρίνος Κριτσωτάκης, Ελένη Καργάκη, Μαρία Κανδηλογιαννάκη, Φώτης Πανταζόγλου και Χρυσάνθη Βογιατζή από την Περιφέρεια Κρήτης.

8.2.2023