Συνεργασία του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το  «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την υλοποίηση  των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των ζημιών, ιδίως σε παραλίμνιους και ορεινούς δήμους μέλη του Δικτύου,  που αποδείχθηκαν από τους πιο ευάλωτους στις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων των τελευταίων ετών, καθώς και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και την ανθεκτικότητα ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε με την πρώτη συνάντηση εργασίας του προέδρου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», Ανδρέα Στεργίου, δημάρχου δήμου Αργιθέας με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα.

Κατά τη συνάντηση  παρουσιάστηκε από τον κ. Στεργίου  η πορεία του Δικτύου κατά την δωδεκαετή λειτουργία του εστιάζοντας στις σημαντικές δράσεις και προγράμματα πράσινης μετάβασης και κλιματικής ανθεκτικότητας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο για λογαριασμό των δήμων μελών του.

Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την τελική διαμόρφωση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Θεσσαλίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται απολύτως τόσο σε άμεση προτεραιότητα, όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση τα αναγκαία έργα, δράσεις, προγράμματα και επενδύσεις  προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων.

Η συνεργασία του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» και της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχιστεί, ώστε το τελικό περιεχόμενο του νέου ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας, να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας. Όπως επίσης με τους κανόνες της Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Μετάβασης, σύμφωνα με τον στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

1.4.2024