Σχέδιο ανάπτυξης της χειροτεχνίας με εφαρμογή σε οκτώ περιφέρειες

Στην αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας και στη στήριξη των τεχνιτών-καλλιτεχνών της χώρας στοχεύει η δημιουργία στρατηγικού προγράμματος ανασύστασης, ανάπτυξης και επαναπροσδιορισμού της ελληνικής χειροτεχνίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Προγραμματική Σύμβαση, την οποία υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και η αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννα Λαλιώτου, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 766.196, και έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μηνών.

Η Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση Ερευνητικού Έργου με δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και επιχειρηματικής ενίσχυσης του τομέα της Xειροτεχνίας με πιλοτική εφαρμογή στην υφαντική, την ξυλοτεχνία και την αγγειοπλαστική, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και στην ανάδυση μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση, την επιχειρηματική υποστήριξη και τη διεθνή δικτύωση.

Το ερευνητικό έργο προσβλέπει στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ολιστική αντιμετώπιση των παραγόντων ανάσχεσης της Ελληνικής Χειροτεχνίας, μέσω της χαρτογράφησης των κλάδων της υφαντικής, της αγγειοπλαστικής και της ξυλοτεχνίας των περιοχών που επιλέχθηκαν για πιλοτική εφαρμογή, τη διασύνδεση της χειροτεχνίας με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές και τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της χειροτεχνίας, την ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της νέας γενιάς χειροτεχνών που δραστηριοποιούνται στους τρεις κλάδους, την αξιοποίηση και επανάχρηση πρώτων υλών και την ενδυνάμωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μέσα από τη δικτύωση και τη δημιουργία συστάδων σχετικών επιχειρήσεων.

Στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου προβλέπονται:

  • Μελέτη χάραξης και εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης – Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας, με την καταγραφή στοιχείων, τα οποία και συνθέτουν το χαρακτήρα των συγκεκριμένων κλάδων στις υπό μελέτη περιοχές, για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών, με την προετοιμασία ειδικού διετούς προγράμματος πιστοποιημένης κατάρτισης στους κλάδους αγγειοπλαστικής, υφαντικής και ξυλοτεχνίας. Στην πρώτη, πιλοτική φάση, θα συσταθούν 20 σχολές κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα.
  • Ανοιχτή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελληνικής Χειροτεχνίας, με σχέδια και μοτίβα λαϊκής τέχνης και τεχνικές, για την άμεση τροφοδότηση των χειροτεχνών με μελέτες, λευκώματα, διακοσμητικά θέματα και παραδοσιακά μοτίβα και άλλες τεχνικές.

14.9.2022