Σ. Μισέλ: Η ΕΕ ξεκινά ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία» αναφέρει με ανάρτησή του στην πλταφόρμα Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Επίσης, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία, καθώς και η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης, ενώ έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη τέτοιας απόφασης.

Για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας» κάνει λόγο ο Σαρλ Μισέλ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας», αναφέρουν στα συμπεράσματα για τη Διεύρυνση οι ευρωπαίοι ηγέτες

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας», αναφέρουν στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για τη Διεύρυνση, οι ευρωπαίοι ηγέτες. Καλούν επίσης το Συμβούλιο «να εγκρίνει τα αντίστοιχα πλαίσια διαπραγμάτευσης μόλις γίνουν τα σχετικά βήματα που ορίζονται στις αντίστοιχες συστάσεις της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2023».

Για τη Γεωργία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τα σχετικά βήματα που ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2023.

Με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2024, με σκοπό τη λήψη απόφασης.

Για τη Βόρεια Μακεδονία, αναφέρεται ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη φάση έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία μόλις εφαρμόσει τη δέσμευσή της να ολοκληρώσει τις συνταγματικές αλλαγές όπως αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να επιταχύνει την ολοκλήρωση αυτών των αλλαγών».

Καμία αναφορά δεν υπάρχει στα συμπεράσματα για την Αλβανία.

Στα συμπεράσματα υπάρχει η επισήμανση ότι: «Τα επίδοξα μέλη πρέπει να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την αξιοκρατική φύση της ενταξιακής διαδικασίας και με τη βοήθεια της ΕΕ». Σημειώνεται, επίσης, ότι « όσον αφορά το μέλλον της προοπτικής μιας περαιτέρω διευρυμένης Ένωσης, τόσο τα μελλοντικά κράτη μέλη όσο και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα τη στιγμή της προσχώρησης. Οι εργασίες και στις δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα».

Επαναβεβαιώνοντας την πλήρη και αδιαμφισβήτητη δέσμευσή του στην προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την επιτάχυνση της ενταξιακής τους διαδικασίας. Σημειώνεται, ότι το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, στοχεύει στην επιτάχυνση της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ, βάσει αυστηρών όρων. Όλες οι χώρες της περιοχής «καλούνται να προχωρήσουν σε αύξηση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ και την προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μέσω της Κοινής Περιφερειακής Αγοράς, με βάση τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση της «σταδιακής ενσωμάτωσης» μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης «με αναστρέψιμο και αξιοκρατικό τρόπο».

«Καθώς η ΕΕ διευρύνεται, η επιτυχής ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί οι πολιτικές της Ένωσης να είναι κατάλληλες για το μέλλον και να χρηματοδοτούνται με βιώσιμο τρόπο, με βάση τις αξίες στις οποίες βασίζεται», αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στις προσεχείς συνεδριάσεις του με σκοπό την έγκριση έως το καλοκαίρι του 2024 συμπερασμάτων σχετικά με έναν οδικό χάρτη για τις μελλοντικές εργασίες.

15.12.2023