Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ομόφωνα στηρίζει τα 28 πρώην μέλη του Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου.

Τη συμπαράσταση και έγγραφη υποστήριξη της, αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την παραπομπή των 28 πρώην και νυν Δημοτικών Συμβούλων του δήμου Αγίου Δημητρίου, συμπεριλαμβανομένης της πρώην δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος λόγω δόλου,  επειδή ψήφισαν να μην ασκηθεί έφεση και να συμμορφωθεί ο δήμος Αγίου Δημητρίου με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες  αναγνωρίζουν ότι 34 εργαζόμενοι/ες που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, συνδέονται με το δήμο με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από παραπομπή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει του άρθρου 37 του Νόμου 4915/2022. Με το εν λόγω άρθρο καθίσταται  υποχρεωτική η έφεση εκ μέρους των δήμων στις περιπτώσεις δικών, οι οποίες αφορούν τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και δήμων. Ακόμη και στην περίπτωση που η Δικαιοσύνη αποφασίσει να απεικονίσει την πραγματική εργασιακή σχέση εργαζομένων (πάγιες και διαρκείς ανάγκες), που δήθεν προσλήφθηκαν για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, «υποχρεώνει» στην εξάντληση κάθε ένδικου μέσου από τους δήμους.

Η πρώην δήμαρχος Αγία Δημητρίου υπέβαλε αίτηση στην ΚΕΔΕ να υποστηρίξει την ενέργεια του δημοτικού συμβουλίου του δήμου του Αγίου Δημητρίου, ζητώντας παράλληλα  την κατάργηση της διάταξης (άρθρο 37 του Ν.4915/2022), η οποία διάταξη καταφανώς φαλκιδεύει την αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ομόφωνα αποφάσισε έγγραφη στήριξη στο αίτημα άρσης της ισχύος του άρθρου 37 του Νόμου 4915/2022, γνωστό και «ως διάταξη Βορίδη», η οποία υποχρεώνει τους δήμους να ασκήσουν έφεση κατά πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων,  που δικαιώνουν τους συμβασιούχους και μετατρέπουν τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

15.2.2024