Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας απονέμει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βραβείο ελευθερίας

Λιθουανικό Βραβείο Ελευθερίας

Στις 23 Νοεμβρίου, το λιθουανικό κοινοβούλιο απένειμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βραβείο Ελευθερίας 2023. Από το 2011, αυτό το βραβείο ελευθερίας απονέμεται σε όσους συμβάλλουν σημαντικά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανταποκριθεί στην ευθύνη και την κληρονομιά αυτού του βραβείου, δήλωσε η Πρόεδρος Metsola, ευχαριστώντας το λιθουανικό κοινοβούλιο για την τιμή αυτή.