Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή τριών δήμων της Εύβοιας κατά αδειοδότησης μεγάλου αιολικού πάρκου

Το Συμβούλιο Επικρατείας με δύο αποφάσεις απορρίπτει προσφυγές των τριών δήμων της Εύβοιας, Κύμης -Αλιβερίου, Ερέτριας και Διρφύων Μεσσαπίων, περιβαλλοντικών φορέων και κατοίκων  και κρίνει νόμιμη την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το μεγάλο περιβαλλοντικό πάρκο ανεμμογεννητριών 240 MW στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, το οποίο αιτήθηκε να κατασκευάσει η εταιρεία Ευβοϊκός Βορέας.

Με τις αποφάσεις 159-165/2024, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την Μ. Γκορτζολίδου, αντιπρόεδρο ΣτΕ, και εισηγητή τον Χρ. Παπανικολάου, σύμβουλο της επικρατείας, απέρριψε τις προσφυγές κατά της απόφασης της ΡΑΕ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) συγκροτήματος τεσσάρων  αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας και έκρινε ότι:

«Οι μελέτες των εν λόγω ΑΕΠΟ είναι πλήρεις και τεκμηριωμένες ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων, ότι, κατά την νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης.

-Τα έργα δεν διαταράσσουν την ακεραιότητα προστατευόμενων περιοχών και τη συνολική συνοχή του δικτύου Natura 2000 και ότι, συνεπώς, οι ΑΕΠΟ δεν εκδόθηκαν κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

-Οι ΑΕΠΟ δεν παραβιάζουν τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, τέλος, ότι δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις κατευθύνσεις του οικείου ειδικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού».

15.2.2024