Το Συμβούλιο εγκρίνει σύσταση για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια

Το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό στην ΕΕ, ενισχύοντας την απορρόφηση των εμβολιασμών κατά των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV).

Ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν. Εκτός από την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου όπως το αλκοόλ, ο καπνός και η διατροφή, ο εμβολιασμός μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο από αυτή την άποψη. Η σύσταση που εγκρίθηκε σήμερα θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρόληψη του καρκίνου αυξάνοντας την απορρόφηση και την κάλυψη βασικών εμβολιασμών, την ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης.

Frank Vandenbroucke, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων . Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν μόλυνση από ογκοϊούς όπως ο HPV και ο HBV. 

Ο εμβολιασμός κατά του HPV και του HBV μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει καρκίνους που σχετίζονται με αυτούς τους ιούς. Ωστόσο, η λήψη και η παρακολούθηση των εμβολίων HPV και HBV ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και επηρεάζεται από ζητήματα όπως ανησυχίες για την προστασία δεδομένων και γονική συναίνεση, καθώς και από παραπληροφόρηση και παραπληροφόρηση σχετικά με λοιμώξεις και εμβολιασμούς.

Η σύσταση που εγκρίθηκε σήμερα αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και στη βελτίωση της παρακολούθησης της εμβολιαστικής κάλυψης . Ειδικότερα, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να:

  • αύξηση των προσπαθειών για τον πλήρη εμβολιασμό τουλάχιστον του 90% των κοριτσιών κατά του HPV σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με τον στόχο που ορίζεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου
  • Στόχος να αυξηθεί σημαντικά ο εμβολιασμός των αγοριών κατά του HPV την ίδια περίοδο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης
  • ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του ΠΟΥ για το 2030 για την Ευρώπη για κάλυψη εμβολιασμού κατά 95% για τον HBV για παιδιά και νεογνά και 95% ποσοστό προσυμπτωματικού ελέγχου για έγκυες γυναίκες και βελτίωση της παρακολούθησης της προόδου προς αυτούς τους στόχους

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να:

  • βεβαιωθείτε ότι ο εμβολιασμός κατά του HPV και του HBV είναι δωρεάν και εύκολα προσβάσιμος
  • βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τον εμβολιασμό μεταξύ γονέων και νέων και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης
  • να ενσωματώσουν την ανοσοποίηση κατά των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια στα εθνικά τους σχέδια για τον καρκίνο

Ιστορικό

Στις 31 Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια. Η σύσταση αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, μιας προσέγγισης της ΕΕ για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα του καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 ως βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

21.6.2024