Το Συμβούλιο εκδίδει επίσημα κανονισμό για την επιτάχυνση των αδειών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν επίσημα κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό ενός προσωρινού πλαισίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο κανονισμός εισάγει ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης για έργα που έχουν τις υψηλότερες δυνατότητες για γρήγορη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του κανονισμού είχε ήδη συμφωνηθεί στο Συμβούλιο Ενέργειας στις 24 Νοεμβρίου 2022. Οι υπουργοί κατέληξαν σε οριστική πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό στις 19 Δεκεμβρίου 2022, προσθέτοντας μια διάταξη για γρήγορη παρακολούθηση και απλούστευση της ανάπτυξης των δικτύων.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε σήμερα με γραπτή διαδικασία. Θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ. Θα ισχύει για 18 μήνες.

22.12.2022