Το Συμβούλιο υπογράφει μέτρα για να καταστεί η ΕΕ απαλλαγμένη από υδράργυρο

Σήμερα, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης οδοντικών αμαλγαμάτων και την απαγόρευση της κατασκευής, εισαγωγής και εξαγωγής άλλων προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της εναπομένουσας χρήσης υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Οι ισχύοντες κανόνες απαγορεύουν ήδη τη χρήση οδοντικού αμαλγάματος για τη θεραπεία δοντιών σε παιδιά κάτω των 15 ετών και σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Οι νέοι κανόνες θα επεκτείνουν την απαγόρευση ώστε να περιλαμβάνει όλους στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2025. Θα ισχύουν εξαιρέσεις όταν η χρήση οδοντιατρικού αμαλγάματος κρίνεται απολύτως απαραίτητη από τον οδοντίατρο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ιατρικών αναγκών του ασθενούς.

Η εξαγωγή οδοντιατρικού αμαλγάματος θα απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2025. η απαγόρευση παραγωγής και εισαγωγής στην ΕΕ θα ισχύει από1 Ιουλίου 2026 .

Έξι επιπλέον λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο  θα υπόκεινται επίσης σε απαγόρευση κατασκευής, εισαγωγής και εξαγωγής από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα υπογραφεί τώρα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις εξαιρέσεις για τη χρήση οδοντικού αμαλγάματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων χωρίς υδράργυρο.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εκπομπές υδραργύρου από τα κρεματόρια και τον αντίκτυπο της καθοδήγησης της Επιτροπής στις σχετικές τεχνολογίες μείωσης.  

Ιστορικό 

Ο κανονισμός της ΕΕ για τον υδράργυρο που εγκρίθηκε το 2017 είναι ένα από τα βασικά μέσα της ΕΕ για τη μεταφορά της Σύμβασης της Minamata, μιας διεθνούς συνθήκης που υπογράφηκε το 2013 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις του υδραργύρου.

Ο κανονισμός του 2017 καλύπτει τον κύκλο πλήρους ζωής του υδραργύρου, από την πρωτογενή εξόρυξη έως τη διάθεση αποβλήτων, συμβάλλοντας στον απώτερο στόχο της ΕΕ για περιορισμό και σταδιακή κατάργηση της χρήσης, παραγωγής και εξαγωγής υδραργύρου και προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου με την πάροδο του χρόνου, όπως ορίζεται στο στρατηγική της ΕΕ για τον υδράργυρο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τις διαπραγματευτικές τους θέσεις στις 17 και 30 Ιανουαρίου 2024, αντίστοιχα. Οι δύο συννομοθέτες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 21 Φεβρουαρίου 2024, μετά από έναν μόνο γύρο διαπραγματεύσεων.

30.5.2024