Τροπολογία του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: δυνατότητα τριετούς άδειας διαμονής για να εργαστούν, σε μη νομίμως εισελθόντες που ζουν 3 χρόνια στην Ελλάδα

Τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που δίδει δυνατότητα τριετούς άδειας διαμονής για να εργαστούν, σε μη νομίμως εισελθόντες, οι οποίοι όμως ζουν και αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί στην Ελλάδα επί τριετία, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης», το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης της τροπολογίας, με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα και καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίο πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και:

α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου,

β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής,

γ) συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και

δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στη χώρα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις χορήγηση της άδειας διαμονής και στον ή στη σύζυγο-γονέα και τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής δύνανται να υποβάλουν αίτηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ, έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη και ο κάτοχός της κατά τη λήξη της δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 12 του v. 5038/2023.

Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παρανόμως στη χώρα και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης, υπάγονται στη διαδικασία επιστροφής κατά τις διατάξεις του v. 3907/2011 (Α’ 7).

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε έναν, κατ’ εκτίμηση, αριθμό ωφελουμένων που ενδέχεται να ανέλθει στις 30.000 μετανάστες και προκύπτει με αναγωγή στον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Ωστόσο, προβλέπεται ανάκληση της άδειας διαμονής προς αποφυγή καταστρατήγησης του σκοπού τής ρύθμισης και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υποβολής αίτησης για χορήγησή της όταν οι κάτοχοι άδειας διαμονής δεν απασχολούνται επί μακρό χρονικό διάστημα.

Με το συγκεκριμένο άρθρο «αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αφενός μεν καταγραφής των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέου τύπου άδειας διαμονής, αφετέρου δε της παράνομης εργασίας, καθώς παρέχεται δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς νόμιμης διαμονής, αλλά και στην αγορά εργασίας, προσώπων που διαμένουν και απασχολούνται παράτυπα στη χώρα».

Συγκεκριμένα, «αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι:

α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου,

β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής,

γ) συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και

δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στη χώρα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας και πληρούν ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις.

Επίσης αφορά στους παρανόμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών καθώς και στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και κάθε άλλη αρχή που εμπλέκεται στη διαδικασία καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Αφορά επίσης, τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι θύματα δικτύων παράνομης διακίνησης».

Παρουσιάζοντας την τροπολογία ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούμε παράνομους μετανάστες. Όπως είπε, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα στους ωφελούμενους, ούτε αυτό της οικογενειακής επανένωσης, ούτε της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ούτε βεβαίως της ιθαγένειας. Επίσης, ανέφερε ότι οι δικαιούχοι που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς θα πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για μία τριετία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνδεση άδειας παραμονής με νόμιμη εργασία για 30.000 μετανάστες και επιτάχυνση επιστροφών – ΑΠΕ-ΜΠΕ (amna.gr)

Ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων για την επίμαχη τροπολογία στην ολομέλεια της Βουλής: Είναι απολύτως προφανές ότι όσοι παρουσιάζουν την κυβέρνησή μας ως μία κυβέρνηση που υποστηρίζει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων κάνουν λάθος. Η συγκεκριμένη τροπολογία το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να βάλει τάξη σε ένα πραγματικό χάος των παρανόμως διαμενόντων μεταναστών στην Ελλάδα που δουλεύουν σε καθεστώς μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας και ζουν σε ένα γκρίζο και σκοτεινό καθεστώς.