Τυνησία: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 25 Ιουλίου, οι Τυνήσιοι καλούνται να ψηφίσουν για ένα νέο Σύνταγμα, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία προς τη θεσμική ομαλότητα και τη δημοκρατική ισορροπία. Ως κύριος εταίρος της Τυνησίας, η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την πολιτική διαδικασία, μεταξύ άλλων και ενόψει των ψηφοφοριών της 25ης Ιουλίου. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε μαζί με τον τυνησιακό λαό σε αυτή τη σημαντική φάση.

Η ΕΕ σημειώνει επίσης τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου και τη διαδικασία εκπόνησής του. Σύμφωνα με προηγούμενα σχόλια της ΕΕ σε διάφορα επίπεδα και της Επιτροπής της Βενετίας, ένας εθνικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε αξιόπιστης συνταγματικής διαδικασίας και μακροπρόθεσμης σταθερότητας. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθεί το ευρύτερο δυνατό φάσμα πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.  

Η δύναμη της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Τυνησίας βασίζεται στις κοινές αξίες και στη δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, στις ατομικές ελευθερίες και στο κράτος δικαίου, στη διάκριση των εξουσιών και στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Αυτό είναι ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εδραίωση ενός δημοκρατικού κεκτημένου, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη βιώσιμη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

11.7.2022