Υβριδικές απειλές: Η ΕΕ ολοκληρώνει την άσκηση EU Integrated Resolve 2022

Η ΕΕ έχει ολοκληρώσει το EU Integrated Resolve 2022 , μια κοινή άσκηση που συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η ΕΕ έχει δοκιμάσει την ετοιμότητά της και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά περίπλοκες, διατομεακές κρίσεις. Η άσκηση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε μια περίπλοκη, υβριδική κρίση με εσωτερική και εξωτερική διάσταση.

Η άσκηση αυτή ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου και διαρθρώθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιστράφηκε γύρω από τον σχεδιασμό μιας στρατιωτικής επιχείρησης της Κοινής Άμυνας και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) και μιας πολιτικής αποστολής.

Στη δεύτερη φάση, από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου, η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια προσομοίωση διαφόρων υβριδικών απειλών. Θεσμικά όργανα της ΕΕ, οργανισμοί και φορείς της ΕΕ και 20 κράτη μέλη συμμετείχαν σε αυτήν την προσομοίωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η άσκηση μεταφέρθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με μια συζήτηση που οργανώθηκε σε επίπεδο πρεσβευτών των κρατών μελών της ΕΕ και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων (IPCR) του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, η άσκηση σηματοδοτήθηκε από την εκτέλεση της επιχείρησης και της αποστολής ΚΠΑΑ που σχεδιάστηκε στην πρώτη φάση. Αυτό περιλάμβανε μια Ζωντανή Στρατιωτική Άσκηση που πραγματοποιήθηκε από το «HELBROC BG», την Ομάδα Μάχης της ΕΕ με την Ελλάδα ως Έθνος Πλαίσιο και τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Ουκρανία, τη Σερβία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως έθνη που συνεισφέρουν στρατεύματα, καθώς και μια εκκένωση εκδήλωση σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.

Το EU Integrated Resolve 2022 συνέβαλε επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ. Παράλληλα με τη δεύτερη φάση της Ολοκληρωμένης Απόφασης ΕΕ 2022 από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου, το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε την επιτραπέζια άσκηση PACE 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το προσωπικό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στους δύο οργανισμούς. Αυτή ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και να συντονιστούν σε πολλαπλά επίπεδα προσωπικού σε προσωπικό.

Συνολικά, το EU Integrated Resolve 2022 προσέφερε μια πολύτιμη και έγκαιρη ευκαιρία για να δοκιμαστεί η ανταπόκριση της ΕΕ στις υβριδικές εκστρατείες, μετά την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στις υβριδικές εκστρατείες. Ήταν επίσης σύμφωνο με τη Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ, η οποία παρέχει κοινή αξιολόγηση πιθανών απειλών και καθοδήγηση ως προς την απάντηση της ΕΕ. Η ΕΕ αντιμετωπίζει στιγμές άνευ προηγουμένου που απαιτούν ενότητα δράσης, ταχεία λήψη αποφάσεων και ταχεία, αποτελεσματική και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτή η επιτυχημένη άσκηση ευρείας κλίμακας είναι μία από τις συγκεκριμένες ενέργειες που ελήφθησαν για τη βελτίωση των μηχανισμών ετοιμότητας και αντίδρασης της ΕΕ και των σχετικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

19.11.2022