Υεμένη: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ με την οποία χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις των Χούτι στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας

Η ΕΕ χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος 2722 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιανουαρίου που καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις των Χούτι στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας.

Η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη ροή του παγκόσμιου εμπορίου και την περιφερειακή ασφάλεια. Όπως υπενθυμίζεται στο ψήφισμα 2722 του ΣΑΗΕ, τα κράτη έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τα πλοία τους από αυτές τις επιθέσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ΕΕ απηχεί το αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να σταματήσουν αμέσως αυτές οι επιθέσεις, που εμποδίζουν το παγκόσμιο εμπόριο και υπονομεύουν τα δικαιώματα ναυσιπλοΐας καθώς και την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η ΕΕ προτρέπει τους Χούτι να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ υπενθυμίζει την υποχρέωση όλων των κρατών να σεβαστούν το εμπάργκο όπλων βάσει της απόφασης 2216 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα.

13.1.2024