ΥΠΕΣ: Κατανομή έκτης δόσης ΚΑΠ στους δήμους ύψους 145 εκ. ευρώ

Κατανέμεται σε όλους  τους δήμους της χώρας η  έκτη τακτική επιχορήγηση, ύψους 145 εκ. ευρώ του έτους 2024,  για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού.

Το αποδοτέο ποσό μετά τις παρακρατήσεις που γίνονται από τους υπόχρεους δήμους, είναι 119.229.351,86€

Η κατανομή του ποσού ανά δήμο εδώ

6.6.2024